ประชาสัมพันธ์

เรียนท่านที่สนใจ Thaiherbalmarket เป็นเวบที่ทำขึ้นเพื่อผู้ที่สนใจเข้าชมหรือค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรทุกชนิดความรู้เรื่องสมุนไพรและท่านที่เป็นผู้ประกอบการ ผลิตวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรมีความสนใจที่จะให้ Thaiherbalmarket ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือข่าวสารที่ท่านจะเผยแพร่ขอให้ท่านส่งข้อมูลพร้อมภาพมาที่ E-mail: thaiherbalmarket@gmail.com

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รับซื้อสมุนไพรจำนวนมาก

ด่วนรับซื้อสมุนไพรตากแห้งจำนวนมาก


  1.   เถาเพชรสังฆาต          จำนวน      500      กิโลกรัม 
  2.   หญ้าปักกิ่ง                  จำนวน      200      กิโลกรัม  
  3.   ข้าวเย็นเหนือ              จำนวน        50       กิโลกรัม 
  4.   ข้าวเย็นใต้                  จำนวน        50      กิโลกรัม 
  5.   พลูคาว                       จำนวน       100      กิโลกรัม 
  6.   ว่านชักมดลูก              จำนวน       200      กิโลกรัม 
  7.   ว่านทรหด                   จำนวน       100      กิโลกรัม 
   8.  พริกไทยขาว               จำนวน      200      กิโลกรัม 
   9.  อัคคีทวาร                    จำนวน      100      กิโลกรัม 
 10.  ขอบชะนางขาว           จำนวน      400     กิโลกรัม 
 11.  ขอบชะนางแดง           จำนวน      400     กิโลกรัม 
 12.   เหงือกปลาหมอ          จำนวน      400     กิโลกรัม 
 13.   กวาวเครือขาว            จำนวน      200     กิโลกรัม 
 14.   กวาวเครือแดง            จำนวน      100     กิโลกรัม 
   
         สนใจติดต่อ อ. ไพบูลย์ Tel. 099-979-7897

1 ความคิดเห็น: